Altiplano腕錶

Altiplano腕錶,直徑34毫米。18K玫瑰金錶殼,鑲襯72顆圓形美鑽(約0.5克拉)。白色表盤鑲襯一排28顆圓形美鑽(約0.1克拉),設有小秒針計時盤。搭載伯爵製450P超薄手動上鏈機械機芯,擁有小秒針。

Ref: 腕錶 G0A36107

ALTIPLANO系列